Monday , November 18 2019
Home / thailand / 'ต ร ร'

'ต ร ร'แฟ้ม ภาพ

31 ม.ค. 62 – นาย จตุ พร พรหมพันธุ์ ประธาน แนวร่วม ประชา ธิ ป ต ย ต่อต้าน เผด็จการ แห่ง ชาติ (น ป ช.) และ ผู้ สนับสนุน พรรค เพื่อ ชาติ กล่าว ถึง กระแส ข่าว ทาบทาม พล. อ. ชวลิต ยง ใจ ยุทธ อดีต นายก ฯ ใน บัญชี ราย ชื่อ พรรค เพื่อ ชาติ ว่า ไม่ เป็น ความ จริง พล. อ. ชวลิต เป็น ผู้ ทำ สร้าง คุณูปการ ให้ กับ ประเทศไทย และ เพื่อ บ้าน เป็น อย่าง มาก จึง ยิ่ง ใหญ่ เกิน กว่า จะ มา อยู่ ใน บัญชี ที่ พรรค จะ เสนอ เป็น นายก ฯ และ ที่ ผ่ น มา พล. อ. ชวลิต ก็ ช่วยเหลือ พรรค เพื่อ ชาติ มา โดย ตลอด ส่วน ราย ชื่อ ที่ พรรค จะ เสนอ เป็น นายก ฯ นั้น ยืนยัน ว่า เป็น นาย สงคราม กิจ เลิศ ไพโรจน์ หัวหน้า พรรค เพียง คน เดียว

อ่าน ข่าว ประกอบ ลือ สะพัด! 'จตุ พร' ทาบ 'พ่อ ใหญ่ จิ๋ว' นายก ฯ บัญชี พรรค เพื่อ ชาติ


Source link