Sunday , September 20 2020
Home / vietnam / Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi

Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi[ad_1]

Trước khi bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu Hồn tỉnh Lai Châu khóa XIV đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối với ông Đỗ Ngọc An do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trọng Quảng nghỉ chế độ hưu trí.

Või số phiếu bầu 42/47, đạt 84% tổng số đại biểu có mặt, các đại biểu đã bầu ông Trần Tiến Dũng – Phó Bì thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi - 1

Ông Trần Tiến Dũng (người cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021.

Ong Tran Tien Dung cảm he heard three Trong Tinh, CAC đại Biểu HĐND Tình đã Tin Nhiệm VA hứa is cùng TAP THE UBND Tinh Nghi túc chấp hành Su Lanh đạo của Tỉnh Uy are Giam sát của HĐND, đoàn kết, Thong Nhat cùng tập thể lành đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và hành động với quyết tâm cao, chung tay you will find it in the right place for your convenience and convenience.

Trước đó, ngày 27/2, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, chỉ định ông Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Thư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bương tỉnh ởy; ể ể ể ể ể c Ch Ch Ch Ch Ch U U U U U U U U U U U U 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016. 2016 – 2021.

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 7/3/1975, quê quán Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp; You are in the right place to find out the way you are, and you will be able to find the right one, and you will be able to use the Phantasm, Pho Chánh, and your Phong – Chánh.

Từ tháng 1/2016, ông Trần Tiến Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông học Thạc sỹ luật tại Trường Kyushu, Nhật Bản.

Thế Kha

[ad_2]
Source link